ผลตรวจสุขภาพประจำปีข้าราชการทหาร

โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์Log Inกำลังพลในความรับผิดชอบ :        4488 นาย
กำลังพลที่มาตรวจแล้ว :              3817 นาย
กำลังพลที่ยังไม่ตรวจ :                 671 นาย
กำลังพลที่ต้องพบแพทย์ :           1805 นาย
    - กำลังพลที่มาพบแพทย์แล้ว :      56 นาย
    - กำลังพลที่ยังไม่มาพบแพทย์ :  1749 นาย
กำลังพลที่มีโรคประจำตัว :             1119 นาย
กำลังพลที่มีความเสี่ยงต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม :  548 นาย

* หากไม่สามารถ Log in ได้ กรุณาติดต่อ แผนกตรวจโรคผู้ป่วยนอก *
โรงพยาบาลค่ายเสนาณรงค์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา


Visitor Statistics
» 1 Online
» 3 Today
» 3 Yesterday
» 3 Week
» 30 Month
» 265 Year
» 1688 Total
Record: 167 (24.12.2020)